Эрхэм МОШПА ТББ-ын гишүүн, дэмжигч Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе.

МОШПА ТББ-ын 2023 оны “Бүх гишүүд, дэмжигчид”-ийн хуралд оролцож байгаа танд баярлалаа.
МОШПА ТББ нь 2023 онд Үйл ажиллагаагаа “Чанарын менежментийн тогтолцоо-Шаардлага ISO 9001:2015 стандартын шаардлагад нийцүүлэн, ахиц дэвшил гаргах зорилт тавьж байна. Иймд МОШПА ТББ-ын 2022 оны үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгч, 2023 оны төлөвлөгөөнд болон өөрийн оролцооны саналаа нэмэрлэнэ үү.
Танд баярлалаа
МОШПА ТББ-ын Удирдах зөвлөл

Санал асуулга бөглөх

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*