Гишүүнчлэлийн онлайн анкет

Монголын мэргэшсэн ХАБЭА-н холбооны Голомт банкны 2025100344 /Монголын Мэргэшсэн ХАБЭА-н Мэргэжилтнүүдийн Холбоо ТББ/ тоот дансанд төгрөгөөр шилжүүлэлт хийнэ. Гүйлгээний утга дээр МОШПА ТББ, өөрийн нэр, утасны дугаарыг бичиж хавсаргана.