Мэргэшсэн мэргэжилтэн

МОШПА ТББ-н мэргэжилтүүдынхээ ХАБЭА-н салбарт гүйцэтгэж байгаа ажил, судалгаа, ХАБЭА-н мэргэжлийн ур чадвар, эрдэм шинжилгээний төслийн ажлын үр дүнд үнэлгээ өгч дүгнэлт гаргадаг тогтолцоог төлөвшүүлэх, мэргэжилтний мэргэжлийн хариуцлагыг дээшлүүлж чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор мэргэжилтнийг баталгаажуулалтыг баталгаажуулна.

Мэргэшсэн ХАБЭА-н мэрэгжилтнийг баталгаажуулах үйл ажиллагааны төлбөрийн хэмжээ

 

Үйл ажиллагаа Төлбөр, төгрөг
ХАБЭА-н мэргэшсэн мэргэжилтэн Өргөдлийн төлбөр

Эргэн төлөгдөхгүй; төлбөрийн баримтыг өргөдөлд хавсаргана. 

50 000
Баталгаажуулах үйлчилгээний багцын төлбөр

5 жилийн баталгаажуулалтын төлбөр

200 000
ХАБЭА-н Шинжээч  Өргөдлийн төлбөр

Эргэн төлөгдөхгүй; төлбөрийн баримтыг өргөдөлд хавсаргана. 

50 000
Баталгаажуулах үйлчилгээний  багцын төлбөр

Гарын авлага материал, сургалтын төлбөр, шалгалт, 2 жилийн баталгаажуулалтын төлбөр

300 000
Шинжээч гишүүний Давтан баталгаажуулалт

Анхны баталгаажуулалтанд хамрагдсанаас хойш 2 жил тутам хамрагдах ба шинжээч гишүүнчлэлийн үр шимийг хүртэх, шинэ мэдээ мэдээлэл авах, давтан сургалтад хамрагдах, лавлах мэдээлэлд өөрийн нэрийг оруулах зэрэг

300 000
ХАБЭА-н зөвлөх Өргөдлийн төлбөр

Эргэн төлөгдөхгүй; төлбөрийн баримтыг өргөдөлд хавсаргана. 

50 000
Баталгаажуулах үйлчилгээний багцын төлбөр

Хугацаагүй

500 000
ХАБЭА-н Аудитор  Өргөдлийн төлбөр

Эргэн төлөгдөхгүй; төлбөрийн баримтыг өргөдөлд хавсаргана.

50 000
Баталгаажуулах үйлчилгээний  багцын төлбөр

Гарын авлага материал, сургалтын төлбөр, шалгалт, 2 жилийн баталгаажуулалтын төлбөр

400 000
Аудитор гишүүний Давтан баталгаажуулалт

Анхны баталгаажуулалтанд хамрагдсанаас хойш 2 жил тутам хамрагдах ба аудит гишүүнчлэлийн үр шимийг хүртэх, шинэ мэдээ мэдээлэл авах, давтан сургалтад хамрагдах, лавлах мэдээлэлд өөрийн нэрийг оруулах зэрэг

400 000

 

Тайлбар:

  1. Нэр дэвшигчийн Өргөдөл гаргагч нь баталгаажуулалтын анхан шатны шалгуурыг хангаж байгаа тухай өргөдлийг хүргүүлж, өргөдлийн төлбөрийг төлнө. Шалгуурыг хангасныг Баталгаажуулалтын ажилтан нотолсны дараа өргөдөл гаргагч баталгаажуулалтын багцыг худалдан авч, шаардлагатай сургалтын хөтөлбөрт хамрагдаж шалгалт өгч тэнцсэн байна. 
  2. Баталгаажуулалтанд хамрагдсан хүмүүст хамаарна: Давтан баталгаажуулалтанд хамрагдах ХАБЭА-н Мэргэшсэн мэргэжилтэн нь уг ажлаас 3 жил ажиллаагүй тохиолдолд дахин баталгаажуулалт хийгдэнэ. Энэ нь: Ажил олгогчийн тушаал/тодорхойлолтыг үндэслэл болгох ба төлбөрийг төлсөн мөн 5 жилийн ажлын тайлангаа өгсөн даруйд баталгаажуулалтын хугацаа анхны баталгаажуулалтад хамрагдсан хугацаанаас 5 жилээр сунгагдана. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.