Мэргэшсэн ХАБЭА-н мэргэжилтнүүдийн холбоо ТББ-ын 2023 оны ээлжит хурлыг ХНХДС-ийн хурлын танхимд амжилттай зохион байгууллаа.

Хурлаар 2022 оны тайлан, Хяналтын зөвлөлийн тайлан, 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэн, Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинээр сонголоо.

МӨН ХОЛБООНЫ ЗҮГЭЭС ХЭМАБ-ЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХЭД БЭЛЭН БОЛООД БАЙНА.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*