Аюулгүй байдал, Байгууллагын Соёл

50,000

Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, Эрүүл Ахуйн Менежментийн тогтолцоо – Шаардлага хэрэглэх заавар

MNS ISO 45001:2018 Стандартын хэрхэн хангаж ажиллах вэ?

МЕНЕЖЕРИЙН ШИРЭЭНИЙ НОМ

Additional information

Номын редакци

Н.Алгаа, Тэргүүлэх Аудитор
С.Давааням, Тэргүүлэх Аудитор
Л.Тунгалаг, Тэргүүлэх Аудитор

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Аюулгүй байдал, Байгууллагын Соёл”

Your email address will not be published. Required fields are marked *