Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын асуудлаар нийгмийн түншлэлийг бэхжүүлэх, ХЭМАБ-ын үндэсний тогтолцоог бүрдүүлэхэд хүчээ нэгтгэх зорилгоор Нэн түрүүнд ХАБ Бага хурлын Удирдах хорооны гишүүн байгууллага: МОШПА ТББ, Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо, Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбоо, Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль, Хөдөлмөр, Нийгмийн Харилцааны Дээд Сургууль бусад Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ, Оюу Толгой ХХК зэрэг манлайлагч байгууллагуудтай хамтран Нэн түрүүнд ХАБ-2023 бага хурлыг 12 дэх жилдээ 2023 оны 10-р сарын 10-ны өдөр Улаанбаатар хотод Шангри- Ла төвийн Парис, Бээжин хурлын танхимд “Аюулгүй байдалд Ажил олгогчдын Манлайлал ба Оролцоо” уриан Танхим болон Цахим хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*