• Нэн Түрүүнд ХАБ!!
  • Холбоо барих : +(976) 9903-6973

Мэргэшсэн ХАБЭА-н 66 дахь мэргэжилтнээ баталгаажууллаа

Мэргэшсэн ХАБЭА-н Мэргэжилтнүүдийн Холбоо үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу мэргэшсэн гишүүдийнхээ мэргэшлийн чадавхийг дээшлүүлэх замаар ХАБЭА-н салбарт гүйцэтгэж байгаа ажил, судалгаа, ХАБЭА-н мэргэжлийн ур чадвар, эрдэм шинжилгээний төслийн ажлын үр дүнд үнэлгээ өгч дүгнэлт гаргадаг тогтолцоог төлөвшүүлэх, мэргэжилтний мэргэжлийн хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор MNS ISO 17024 Тохирлын үнэлгээ-Ажилтны баталгаажуулалтын байгууллагад тавих ерөнхий шаардлага стандартын шаардлагын дагуу Мэргэшсэн ХАБЭА-н Мэргэжилтнийг баталгаажуулах ажлыг гүйцэтгэж байна.

Мэргэшсэн ХАБЭА-н Мэргэжилтнүүдийн Холбоо үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу 2019 оны 5-р сарын 24-ний өдрийн 12 тоот шийдвэрээр:

ДУГААР: ОВОГ НЭР

  1. 063/2019 ДАНЗАНБАЛЖИР НАРАНЦЭЦЭГ
  2. 064/2019 БҮРГЭД МӨНХЖАРГАЛ
  3. 065/2019 ГОНДИЙ БУЯННЭМЭХ,

2019 оны 12-р сарын 6-ны өдрийн 13 тоот шийдвэрээр :

  1. 066/2019 ХАВАЛХААНЫ ЖОЛДООН мэргэшсэн мэргэжилтнийг баталгаажуулж гэрчилгээ олгов.

Шинэ оны өмнө 66 дахь “Мэргэшсэн мэргэжилтэн” гэрчилгээгээ хүлээн авсан МАК ХХК-ийн ХАБЭА-ын ахлах мэргэжилтэн Х.Жолдоон танд болон нийт мэргэшсэн ХАБЭА-н мэргэжилтнүүддээ халуун баяр хүргэе.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*