Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. МОШПА ТББ-ын Гишүүд, Дэмжигчдэд чиглэсэн үйлчилгээ нэмэгдүүлэх зорилгоор жил бүр зохион байгууллагддаг уламжлал болсон билээ.

2023 онд Бид энэхүү НЭН ТҮРҮҮНД ХАБ МОШПА Аялал, Наадам 2023 оны 08 дугаар сарын 17,18,19 (2 шөнө, 3 өдөр) өдрүүдэд Эрдэнэт хотод Бөхөн амралтад зохион байгуулах гэж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*