Сургалтын бүртгэл

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО-ШААРДЛАГА, ХЭРЭГЛЭХ ЗААВРЫН ХАМТ ISO 45001:2018 СТАНДАРТЫГ ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА.
✅ Сонирхсон хүн бүрт нээлттэй.
СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ 👇👇👇
✅ Цаг хугацаа, байршил үл харгалзан аюулгүй орчин, хотын түгжрэлд цаг алдахгүй, цаг хугацааг зөвөөр ашиглан өөрийгөө хөгжүүлэх боломж, хөдөө орон нутгийн иргэд зайнаас суралцах, мэдлэгээ дээшлүүлэх боломжтой.
✅ Хүссэн боломжтой цагтаа өөрийн тухтай орчноос суралцах боломжтой.
✅ Үр дүнд суурилсан сургалтын хөтөлбөр, олон жилийн туршлагатай мэргэжлийн тэргүүлэх аудитор багш нар
✅ Хичээлээ давтан үзэх, ухараах, зогсоох, бие даалт хийх, вебинар, багшаас зөвөлгөө авах зэрэг суралцах нөхцөлийг бүрэн хангасан
👉 Сургалт Google Classroom, MEET, ZOOM-ээр явагдаж байна.