Эрсдэлийн менежментийн сургалт

ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ

Сургалтын танилцуулга

МОШПА ТББ (Мэргэшсэн ХАБЭА-н мэргэжилтнүүдийн холбоо) нь G2G сургалтын төвтэй хамтран

“Эрсдэлийн менежмент” хэрэгжүүлэх арга зүйн сургалтын хөтөлбөрийг санал болгож байна.

Энэхүү сургалт нь эрсдэлийг удирдах чадамжийг бий болгох, ур чадварыг дээшлүүлэх,

Эрсдлийн менежментийн тогтолцооны ISO 31000:2018 стандартын зорилго, ач холбогдлыг таниулах зорилготой.

Сургалтыг эрсдэлийн менежментийн тогтолцоог бүрдүүлэх зөвлөх үйлчилгээг

ISO 31000:2018 олон улсын стандартын дагуу үзүүлэх дадлага, туршлага бүхий багш нар удирдаж явуулна.

Сургалтад БҮРТГҮҮЛЭХ

Email: 

good2greatraining@gmail.com,

moshpa.group@gmail.com

Та бүхэн сургалтын хөтөлбөртэй танилцана уу